گارانتی

 

کلیه دستگاهها دارای یکسال گارانتی رایا میباشد .

لامپ ویدئو پروکتور دارای یک ماه گارانتی و یا 60 ساعت گارانتی تعویض می باشد .

قلم های مربوط به بردهای هوشمند فاقد گارانتی می باشند .

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست